Publisor

Publisor

Portfolio

Tabula rasa

Naast de uitbreiding van het bestaande gebouw, met refter en bestickerruimte voor bestelwagens,  was de grootste uitdaging de totale herinrichting van het kantoor.

Looplijnen 

Bij aanvang van de herinrichting  zijn we gestart met de looplijnen, structuur, en volgorde van de functies in kaart te brengen.  Dit schema werd integraal omgezet in de inrichting en is ook duidelijk leesbaar.

Please follow and like us:
You can enable/disable right clicking from Theme Options and customize this message too.