Diensten

Diensten

Invullen van het bouwprogramma met een creatieve toets

VISIE OP ARCHITECTUUR

Elk gebouw vormt een nieuwe denkoefening vertrekkend van een eenvoudig, weldoordacht concept. Hierbij vormt ieder object een weerspiegeling van de individualiteit van de gebruiker. De ontwerpers plaatsen zich met beide voeten in de leefwereld van de gebruiker. Kwaliteit van de ruimte heeft hoe dan ook zijn invloed op de kwaliteit van de levensloop. Architectuur moet kleine en grote emoties tonen, een ruimte moet een een tweede huid vormen! Het geeft een dieper gevoel van wel-zijn, is altijd op maat van de gebruiker.

VISIE OP RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Het geloof in het stimulerend effect van goede architectuur en goede stedenbouw op de mens is onze drijvende kracht. De ruimtelijke ontwikkeling maakt integraal deel uit van het architecturale ontwerpproces en wordt dan ook als een geheel aangepakt. Architectuur voegt iets (meestal een volume) toe aan een bestaande omgeving. Een ontwerp is nooit een alleenstaand feit: het is noch het begin, noch het einde. Ongeacht de opdracht die ons wordt toevertrouwd, zijn we gedreven op zoek te gaan naar die architecturale oplossing waarbij onze toevoeging zich zal integreren met reeds aanwezige kwaliteiten. Wat beoogd wordt is een soort chemische reactie tussen bestaande ingredi├źnten en nieuwe toevoegingen, met integratie als doel.

Dit resulteert in een degelijke, franjeloze architectuur die inspeelt op de noden van de gebruikers en hun omgeving.

Geïntegreerde aanpak

Wij beperken ons niet enkel tot het design van de opdracht, maar beschouwen programma, budget en timing als evenwaardig.

Dynamisch bureau

Geen voorgekauwde oplossingen maar een aanpak op maat van de opdracht. Elk project vraagt zijn eigen specifieke aanpak.

Selectief

DBW architecten is selectief in het aannemen van opdrachten, in die zin dat we kiezen voor projecten waarin we een meerwaarde kunnen betekenen. De schaal is hierbij ondergeschikt aan de inhoud.

Energiebewust

Hoe kan je de woning zo duurzaam mogelijk maken? Niet dat we altijd streven naar passief gebouw, maar in de mate van het mogelijke wordt er wel steeds energiebewust ontworpen.

Creatieve touch

Wij zoeken er naar de dagelijkse rituelen te verrijken met gewone objecten die ons een originele en verrassende beleving bieden.

Passie

Elk project wordt met de nodige passie ter harte genomen en bestudeerd. Zodoende deze passie in het gebouw te laten weerspiegelen.

Wat doen wij

DBW staat in voor de contacten tussen de opdrachtgever, de verschillende instanties en het ontwerpteam, en ziet erop toe dat het project geconcipieerd wordt conform het eisenpakket en het budget van de bouwheer

Wie zijn wij

Wij zijn een dynamisch en multidisciplinair architectenteam dat streeft naar professionaliteit op alle aspecten van het bouwproces tot in de kleinste details van de binneninrichting betreft.

Waarom doen wij

Wij willen mensen helpen bij het vormgeven van hun identiteit, helpen hun dromen te realiseren. Dit ontwerpproces is een zoektocht naar een vertaling van de doelstellingen van de bouwheer op stedenbouwkundig en architecturaal vlak.

# Where Dreams Come True

De verwezenlijking van uw eigen project kan een omvangrijk proces zijn.

Hoe begin ik aan?